Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Bóle nowotworowe – częstość występowania, podział

21 February 2012

U większości cierpiących na nowotwór złośliwy występują bóle. Ich częstość wzrasta proporcjonalnie do postępu choroby. Ból nowotworowy dotyczy nawet 90% chorych. U 70% pacjentów bóle są konsekwencją wzrostu nowotworu. Dotyczy to szczególnie tkanki nerwowej, oraz innych, w których znajdują się receptory bólowe.

Reklama
#REKLAMA#

U znacznej części chorych ból pojawia się w następstwie wyniszczenia organizmu oraz ograniczenia aktywności pacjenta (np. jako ból towarzyszący owrzodzeniom odleżynowym, przykurczom mięśni). U części pacjentów dolegliwości bólowe pojawiają się jako konsekwencja leczenia onkologicznego.

Wśród bólów nocyceptywnych, tj. powstających na skutek stymulacji receptorów bólowych, wyróżnia się:
– ból kostny,
– ból pochodzący z tkanek miękkich,
– ból trzewny,
– ból mięśniowy.

Polecamy: Centrum Seniora Droginia

Istnieją również bóle neuropatyczne, których przyczyna tkwi w dysfunkcji lub uszkodzeniu struktur układu nerwowego. Zalicza się do nich następujące bóle:
– ból ośrodkowy,
– ból obwodowy.