Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

’Artykuły’ category

Angioplastyka w leczeniu choroby wieńcowej

Wśród pacjentów paliatywnych, wielu cierpi na nadciśnienie tętnicze. Należy podkreślić, iż schorzenie to należy do bardzo powszechnych. Z racji tego opieka paliatywna koncentruje się na systematycznym kontrolowaniu pracy serca. W leczeniu tej przypadłości wykonuje się angiplastykę.

Angiplastyka jest podobna do cewnikowania serca. Jest to metoda, dzięki której można zmniejszyć nasilenie dławicy piersiowej. Wykonuje się w tym celu mechaniczne rozszerzenie zwężonego naczynia. Dzięki specjalnemu fluoroskopowemu monitorowi śledzi się drogę, z jaką wprowadzany jest cewnik zakończony balonikiem. W momencie, gdy cewnik dociera do miejsca zwężenia, pompuje się balonik, który powoduje spłaszczenie blaszki miażdżycowej. W przypadku nowszych urządzeń wykonuje się ścieranie blaszki. Do tego wykorzystuje się szybko obracające się ostrza. Z kolei w innych metodach niszczy się blaszkę za pomocą promienia laserowego. Należy podkreślić iż ostatnia z wymienionych metod ciągle poddawana jest jeszcze badaniom.

3 October, 2012

Fazy leczenia odleżyn

Proces leczenia odleżyn składa się z trzech okresów.

Faza wysięku
Pierwszą jest faza wysięku, inaczej zwana fazą zapalenia. W czasie jej trwania dochodzi do wytworzenia obrzęku. Istniejący obrzęk spowodowany jest zaburzeniami krążenia, rozszerzeniem naczyń oraz wzrostem ich przepuszczalności. Obrzękowi towarzyszy również wysięk. W czasie trwania fazy wysięku, dochodzi do uwalniania enzymów, które powodują oczyszczenie rany oraz usuwanie zniszczonych tkanek.

Faza ziarninowania
Drugą jest faza ziarninowania, zwana inaczej fazą wzrostu, którą charakteryzuje stopniowy wzrost komórkowy. Ponadto w czasie jej trwania dochodzi do zmniejszenia ilości wysięku. Wytwarza się natomiast nowa tkanka, tzw. ziarnina.

Faza epitelizacji
Ostatnią fazą jest faza naprawy. W czasie jej przebiegu dochodzi do wytworzenia nowego naskórka. Ponadto zmienia się zawartość kolagenu a także innych składników tworzących. Dzięki temu dochodzi do procesów remodelowania. Zmienia się również wytrzymałość tkanek.

3 March, 2012

Obrzęki

Obrzęki powstają wówczas, gdy w tkankach dochodzi do patologicznego nagromadzenia płynu surowiczego. Wśród obrzęków wyróżnia się obrzęki naczyniowe oraz limfatyczne.

6 February, 2012

Tolerancja ortostatyczna

Pacjenci paliatywni to osoby leżące. Jak tolerują one zmianę pozycji? Otóż u osób pozostających w długotrwałej pozycji leżącej obserwuje się skłonność do spadku ciśnienia krwi po zmianie ułożenia ciała na pozycję pionową. Na skutek nagłego przyjęcia pozycji stojącej dochodzi do przemieszczenia krwi w kierunku kończyn dolnych.

24 January, 2012

Wpływ długotrwałej pozycji leżącej na układ krążenia

Wskutek przyjęcia pozycji leżącej, dochodzi do przemieszczania około 400 do 900 ml. krwi z dolnej części ciała do centralnej układu krążenia. Najwięcej dociera do płuc. Zwiększa się również dopływ krwi do serca, co powoduje wzrost objętości wyrzutowej. Ta objętość jednak stopniowo się zmniejsza po 1 – 2 dobach od momentu przyjęcia pozycji horyzontalnej. Jest to spowodowane redukcją objętości osocza oraz obniżeniem zapotrzebowania na tlen.

19 January, 2012

Morfina w leczeniu bólu u osób chorych na nowotwór

W leczeniu silnego bólu, który towarzyszy chorobie nowotworowej wykorzystywana jest morfina. Jest ona lekiem o działaniu przeciwbólowym. Działanie takie wywiera przez wiązanie z receptorami opioidowymi na poziomie rdzeniowym, nadrdzeniowym i obwodowym.

12 January, 2012

Gospodarka wodno – elektrolitowa u osób długotrwale leżących

Już po pierwszej dobie dochodzi do zmniejszenia zasobów wody w organizmie. Następuje szereg zmian hormonalnych, zmniejsza się pragnienie, zwiększa diureza, tj. oddawanie moczu. Efektem jest zmniejszenie zasobów wody w przestrzeni pozakomórkowej.

4 January, 2012

Mięśnie szkieletowe w następstwie bezczynności ruchowej

Wystarczy zaledwie kilka dni bezczynności ruchowej, a już dochodzi do zaniku mięśni. Procesowi temu towarzyszy zwiększone wydalanie azotu z moczem, które jest wynikiem rozkładu białek. Długotrwała pozycja leżąca przyczynia się głównie do redukcji przekroju poprzecznego mięśni kończyn dolnych.

27 December, 2011