Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

’Literatura’ category

Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia

W ramach dostarczania najbardziej wartościowej wiedzy na temat medycyny i opieki paliatywnej na naszych stronach regularnie raz w tygodniu (co Wtorek) będziemy publikować jeden artykuł ze specjalistycznego czasopisma “Medycyna Paliatywna”. Dzisiaj umieścimy artykuł Andrzeja Stachowiaka i Ewy Mrówczyńskiej, opublikowany w pierwszy w 2011 roku tomie czasopisma “Medycyna paliatywna”. Tematem artykuły będzie “Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia”.

3 May, 2011

“Medycyna Paliatywna” – czasopismo PTMP

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, organizacja działająca od 2002 roku, mająca na celu przede wszystkim propagowanie i szerzenie wiedzy na temat medycyny paliatywnej i wszystkich aspektów z nią związanych, odpowiada za zawartość merytoryczną czasopisma “Medycyna Paliatywna”, kwartalnika wydawanego w 2000 egzemplarzy, poświęconego w całości zagadnieniom leczenia nieuleczalnych chorób, aspektom etycznym opieki nad osobami starszymi a także wszystkim innym problemom związanym z medycyną paliatywną.

3 May, 2011