Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Fizjologiczne zmiany w układzie oddechowym na skutek pozycji leżącej

5 December 2011

Zaraz po przyjęciu pozycji horyzontalnej, objętość płuc zmniejsza się, natomiast wzrasta opór powietrza w drogach oddechowych. Jest to konsekwencją zwiększenia objętości krwi przepływającej przez płuca oraz uniesieniem przepony a także zmniejszeniem napięcia układu współczulnego.

Reklama
#REKLAMA#

Gdy czas pozostawania w pozycji leżącej ulega wydłużeniu, zwiększa się pojemność życiowa płuc, natomiast zmniejsza pojemność dyfuzyjna. Ponadto obserwuje się obniżenie prężności tlenu we krwi tętniczej. Przyczyną tego jest niewątpliwie zaleganie krwi w płucach. Gdy okres pozostawania w łóżku przedłuża się, dochodzi do normalizacji w zakresie wymiany gazowej.

Zlecając aktywność fizyczną pacjentom, którzy przebywają w pozycji leżącej powyżej 20-tu dni, obserwuje się zmianę wzorca oddechowego. Stwierdza się u nich większą częstość oddechów przy mniejszej objętości oddechowej. Z kolei maksymalna wentylacja ulega obniżeniu. Zmniejszenie jej jest wprost proporcjonalne spadku maksymalnego pobierania tlenu.