Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Hospicjum św. Krzysztofa, Londyn

14 April 2011

Hospicjum św. Krzysztofa (St Christopher’s Hospice) jest pierwszym ośrodkiem opieki paliatywnej na świecie, wyznaczającym od ponad 40 lat standardy i normy dla innych hospicjów. Ośrodek założony w 1967 roku w Londynie przez Cicely Saunders to nie tylko specjalistyczna placówka opieki paliatywnej, która sukcesywnie pomaga i szkoli personel medyczny i wolontariuszy w zakresie pomocy i opieki nad osobami starszymi – Hospicjum św. Krzysztofa to modelowy przykład dla innych hospicjów jak działając w zasadzie wyłącznie w oparciu o dobrowolne składki (ponad 70% budżetu hospicjum pochodzi z takich składek) można z powodzeniem pomagać i szkolić w zakresie pomocy i opieki nad osobami starszymi nieuleczalnie chorymi.

Reklama
#REKLAMA#

Historia pierwszego na świecie hospicjum

Zanim powstało Hospicjum św. Krzysztofa (St Christopher’s Hospice) jedynymi ośrodkami opieki nad nieuleczalnie chorymi osobami były w zasadzie tylko szpitale, a zatem ośrodki stricte o profilu opiekuńczym. Dopiero ośrodek otwarty przez Cicely Saunders w 1967 roku jako pierwszy łączył w sobie funkcję opiekuńczą, edukacyjną (szkoleniową) i badawczą, dlatego też uważa się, że pierwszym ośrodkiem opieki paliatywnej w szeroko rozumianym znaczeniu było właśnie Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie.

Cicely Saunders

Z zawodu pielęgniarka, Cecile Saunders uważana jest za matkę dzisiejszej medycyny paliatywnej.


W dniu dzisiejszym Hospicjum św. Krzysztofa co roku opiekuje się ponad 2000 pacjentów, w tym samym czasie prowadząc liczne badania i szkolenia. Ośrodek założony przez Cicely Saunders jest największą i najbardziej prestiżową jednostką edukacyjną w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej na świecie – do tej pory ponad 50,000 studentów skorzystało z programów szkoleniowych oferowanych przez Hospicjum św. Krzysztofa. Zasługi w obszarze edukacji St Christopher’s Hospice są nieocenione.

Hospicjum św. Krzysztofa jest organizacją o profilu charytatywnym, co oznacza, że utrzymuje się wyłącznie z oferowanych dotacji i darowizn. Roczne koszty utrzymania tego londyńskiego hospicjum wynoszą blisko 11 milionów funtów!

Więcej informacji na temat Hospicjum św. Krzysztofa można znaleźć na stronie internetowej ośrodka: www.stchristophers.org.uk

Dane kontaktowe Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie

Hospicjum św. Krzysztofa (St Christopher’s Hospice)
51-59 Lawrie Park Road,
London SE26 6DZ,
tel. 020 8768 4500

info@stchristophers.org.uk
www.stchristophers.org.uk

Informacje pochodzą ze strony internetowej hospicjum i zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych