Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

“Medycyna Paliatywna” – czasopismo PTMP

3 May 2011

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, organizacja działająca od 2002 roku, mająca na celu przede wszystkim propagowanie i szerzenie wiedzy na temat medycyny paliatywnej i wszystkich aspektów z nią związanych, odpowiada za zawartość merytoryczną czasopisma “Medycyna Paliatywna”, kwartalnika wydawanego w 2000 egzemplarzy, poświęconego w całości zagadnieniom leczenia nieuleczalnych chorób, aspektom etycznym opieki nad osobami starszymi a także wszystkim innym problemom związanym z medycyną paliatywną.

Reklama
#REKLAMA#

Okładka czasopisma

Okładka czasopisma Medycyna Paliatywna | źródło: www.termedia.pl

To specjalistycznej pismo skierowane jest przede wszystkim do lekarzy a także innych osób związanych z branżą medycyny paliatywnej. Czasopismo wydawane jest od 2009 roku.

Redakcja czasopisma oraz poruszane tematy

Redaktorem naczelnym kwartalnika “Medycyna Paliatywna” jest p. Aleksandra Ciałkowska-Rysz. Czasopismo publikuje zarówno pełne artykuły i opisy konkretnych przypadków, jak i krótkie doniesienia oraz prace poglądowe. Każdy tekst poddawany jest recenzji przez redakcję “Medycyny paliatywnej”.

Jeżeli chcesz zostać autorem publikacji w czasopiśmie musisz przestrzegać wytycznych jakościowych przesyłanych do publikacji tekstów . Wytyczne dla autorów dostępne są na stronie Wytyczne dla Autorów publikacji w czasopiśmie “Medycyna Paliatywna” (link).

W skład redakcji czasopisma, poza redaktorem naczelnych, wchodzą jeszcze sekretarz (Tomasz Dzierżanowski), oraz 20-osobowa Rada naukowa, złożona w większości z doktorów habilitowanych medycyny oraz profesorów medycyny.

Czasopismo podzielone jest na kilka odrębnych działów: Programy Edukacyjne, Etyka i Prawo Prace oryginalne, Nauka i badania kliniczne, Praktyka Kliniczna, Ogłoszenia, Kalendarium itp.

Prenumerata kwartalnika “Medycyna Paliatywna”

Dla osób zdecydowanych i ceniących czasopismo “Medycyna paliatywna” jako rzetelne i wartościowe źródło wiedzy możliwa jest roczna lub dwuletnia prenumerata pisma. Wydawnictwo Medyczne Termedia (wydawca czasopisma) oferuje następujący cennik dla osób i ośrodków zainteresowanych prenumeratą:

1. Prenumerata roczna na 2011 (4 wydania) – 78,00 zł

2. Prenumerata dwuletnia na 2011-2012 (8 wydań) – 132,00 zł

Standardowa cena jednego wydania poza prenumeratą wynosi 24,00 zł. W celu złożenia zamówienia należy przesłać odpowiednie zapytanie na adres Wydawnictwa Medycznego Termedia – termedia@termedia.pl, lub też zadzwonić do siedziby wydawnictwa: +48 61 822 77 81 .

Dane do Redakcji czasopisma

Kontaktu z redakcją czasopisma “Medycyna Paliatywna”:

Pracownia Medycyny Paliatywnej
Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego

93-510 Łódź,
ul. Ciołkowskiego 2
tel. +48 42 689 54 84
fax. +48 42 631 90 24

medycynapaliatywna@termedia.pl
www.psmp.pl

Na naszych stronach w każdy Wtorek publikujemy wybrany artykuł z czasopisma “Medycyna Paliatywna”. Pierwszy opublikowany artykuł nosi tytuł “Sedacja w opiece paliatywnej – nadzieje i zagrożenia”.

Informacje pochodzą ze strony internetowej PTMP – www.medycynapaliatywna.org – i zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych