Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Morfina w leczeniu bólu u osób chorych na nowotwór

12 January 2012

W leczeniu silnego bólu, który towarzyszy chorobie nowotworowej wykorzystywana jest morfina. Jest ona lekiem o działaniu przeciwbólowym. Działanie takie wywiera przez wiązanie z receptorami opioidowymi na poziomie rdzeniowym, nadrdzeniowym i obwodowym.

Reklama
#REKLAMA#

Morfina może być podawana doustnie, podskórnie, dożylnie lub doodbytniczo. Najczęściej jednak podaje się ją doustnie. Lek ten wchłaniany jest z przewodu pokarmowego w obrębie górnego odcinka jelita cienkiego. Morfina metabolizowana jest głównie w wątrobie. Ponadto przemiana leku zachodzi w ścianie jelita cienkiego, w nerkach oraz w centralnym układzie nerwowym.

Poza efektem przeciwbólowym, morfina powodować może negatywne skutki. Wśród nich znajdują się takie, które obserwuje się w pierwszych dniach leczenia, które zwykle ustępują w ciągu kilku dni, ja i takie, które utrzymują się przez cały okres leczenia.
Do pierwszej grupy zalicza się nudności, wymioty oraz senność. Do drugiej grupy przynależą zaparcia oraz suchość w jamie ustnej.

Słowa powiązane: ,