Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

“Opieka Paliatywna i hospicyjna wczoraj i dziś” – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wrocław 2010

14 April 2011

“Opieka Paliatywna i hospicyjna wczoraj i dziś w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, społecznym i dydaktycznym” – tak dokładnie brzmiał główny tytuł dwudniowej VI Międzynarodowej Konferencji naukowo-Szkoleniowej, która odbyła się pomiędzy 04-06.11.2010 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W ramach konferencji odbywały się zarówno liczne wykłady poświęcone zagadnieniom medycyny paliatywnej, jak i przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące takich zagadnień jak techniki radzenia sobie z bólem czy też tajniki stymulacji bazalnej.

Reklama
#REKLAMA#

Konferencja zorganizowana dla około 400 uczestników poruszała takie tematy jak między innymi:

• leczenie kardiologiczne w medycynie
• dylematy etyczne i prawne
• opieka paliatywna w chorobach przewlekłych

Szczegółowy program VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

04.11.2010 – Aula Papieskiego Fakultetu Teologicznego, Plac Katedralny 1

13:00 – Msza święta celebrowana przez biskupa Andrzeja Siemieniewskiego
14:00 – Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, dr n. med. Eleonora Mess
14:10 – Arcybiskup Metropolita Wrocławski – Marian Gołębiewski – Wystąpienie inauguracyjne
14:15 – Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Ryszard Bogusz – Wystąpienie inauguracyjne
14:20 – Ks. bp Andrzej Siemieniewski – Wystąpienie inauguracyjne
14:25 – Wojewoda Dolnośląski – Rafał Jurkowlaniec – Wystąpienie inauguracyjne
14:30 – Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Marek Łapiński – Wystąpienie inauguracyjne
14:35 – Prezydent Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz – Wystąpienie inauguracyjne
14:40 – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek – Wystąpienie inauguracyjne
14:45 – Krajowy Konsultant ds. Opieki Paliatywnej – dr n med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Wystąpienie inauguracyjne
14:50 – Księżna Izabela Czetwertyńska – du Bois d’Aische – Wystąpienie inauguracyjne
15:20 – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – Wystąpienie inauguracyjne
15:35 – Dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz – Wystąpienie inauguracyjne
15:45 – Ks. prof. Jerzy Machnacz – Wystąpienie inauguracyjne
15:50 – Rektor Akademii Muzycznej – prof. dr hab. Krystian Kiełb – Wystąpienie inauguracyjne
15:55 – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego- prof. dr hab. Marek Bojarski – Wystąpienie inauguracyjne
16:00 – Rektor Politechniki Wrocławskiej- prof. dr hab. Tadeusz Więckowski – Wystąpienie inauguracyjne
16:05 – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego- Prof. dr hab. Roman Kołacz – Wystąpienie inauguracyjne
16:10 – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego- Prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Wystąpienie inauguracyjne
16:15 – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. Prof. dr hab. Waldemar Irek – Wystąpienie inauguracyjne
16:20 –  Prorektor ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego – prof. dr hab. Anna Skrzek – Wystąpienie inauguracyjne
16:25 –  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Sławomir Piechota – Wystąpienie inauguracyjne
16:35 – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Lidia Geringer de Oedenberg – Wystąpienie inauguracyjne – przekaz filmowy

16:35-17:05 – Przerwa kawowa

17:05 – 17:35 – Wystąpienie Konsultanta Krajowego z Medycyny Paliatywnej – Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Obecna sytuacja opieki paliatywnej w Polsce
18:00 – 18:20 – Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu
19:30 – Seans filmowy – “Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” – reżyseria Krzysztof Zanussi

05.11.2010 – Aula Papieskiego Fakultetu Teologicznego, Plac Katedralny 1

                
Opieka paliatywna w chorobach przewlekłych
Przewodniczący sesji: dr n. med. Wojciech Leppert, prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, Dr n. med. Marcin Świerad, Prof. dr Mikołaj Majkowicz

08:30-08:45 – Dr n. med. Maciej Sopata – Miejscowe zastosowanie antyseptyków w leczeniu ran przewlekłych
08:45-09:00 – Dr hab. Andrzej Szuba – Leczenie obrzęków limfatycznych w opiece paliatywnej – problemy i dostępne metody leczenia
09:00-09:15 – Dr n. farm. Agata Jaszczyszyn, dr hab. n. med. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw., prof. dr hab. n. farm. Wiesław Malinka,dr n. farm.Piotr Świątek – Mechanizmy aktywności proapoptotycznej analogów flufenazyny
09:15-09:30 – Prof. dr hab. Jan Kornafel – Aktualne dane epidemiologiczne odnoszące się do nowotworów złośliwych
09:30-09:45 – Prof. dr hab. Bernard Panaszek – Nieinwazyjna wentylacjamechaniczna w opiece paliatywnej
09:45-10:00 – Prof. dr hab. Dariusz Patrzałek – Kontrowersje wokół pojęcia śmierci mózgu
10:00-10:15 – Dr n. med. Marcin Świerad – Rewaskularyzacja wieńcowa u chorych w stanie terminalnym, a najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2010 r.
           
Opieka paliatywna wczoraj i dziś – w odniesieniu do człowieka u kresu życia
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jacek Łuczak, dr n. med. Jerzy Jarosz, dr n. med. Anna Orońska, dr n. med. Eleonora Mess

10:15-10:35 – Dr n. med. Anna Orońska – Raport dotyczący standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie
10:35-11:05 – Prof. dr hab. Jacek Łuczak – Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej
11:05-11:25 – Dr n. med. Jerzy Jarosz – Rozdroża polskiej medycyny paliatywnej
11:25-11:45 – Dr hab. Mikołaj Majkowicz – Ocena jakość życia chorych u schyłku życia w nauce i praktyce

11:45-12:15 – Przerwa kawowa
           
Leczenie bólu  fizycznego w opiece paliatywnej
Przewodniczący sesji:prof. dr hab. Andrzej Kübler, dr n. med. Jerzy Jarosz, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

12:15-12:35 – Dr n. med. Jerzy Jarosz – Nowości w leczeniu bólów nowotworowych
12:35-12:55 – Dr n. med. Wojciech Leppert – Rola oceny jakości życia w medycynie paliatywnej
12:55-13:15 – Dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek – Skuteczna i bezpieczna opioidoterapia w leczeniu bólu u pacjentów z chorobą nowotworową. Dlaczego tak bardzo różnimy się w poglądach?
13:15-13:35 – Dr n. med. Tomasz Dzierżanowski – Ból neuropatyczny
13:35-13:55 – Dr n. med. Sylwester Mordarski – Leczenie inwazyjne bólu w chorobach nowotworowych
13:55-14:15 – Prof. dr hab. Andrzej Kübler – “Na krawędzi” – dylematy umierania w oddziale intensywnej terapii
 
14:15-15:15 – Lunch

Leczenie objawowe u dzieci w opiece paliatywnej
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Alicja Chybicka, prof. dr hab. Danuta Zwolińska, dr hab. Marzena Samardakiewicz, , dr n. med. Eleonora Mess

15:15-15:35 – Dr hab. Marzena Samardakiewicz – Dziecko z nowotworem  w rodzinie o odmiennych wzorcach  funkcjonowania – przegląd sytuacji, diagnoza i interwencje psychologiczne
15:35-15:55 – Prof. dr hab. Danuta Zwolińska – Opieka paliatywna u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
15:55-16:10 – Prof. dr hab. Alicja Chybicka – Współpraca z opieką paliatywną w onkologii dziecięcej wczoraj, dziś i jutro
16:10-16:25 – Ks. dr Piotr Krakowiak – Zintegrowana opieka u kresu życia
16:25-16:45 – Dr n. med. Krzysztof Szmyd – Doświadczenia w opiece paliatywnej wczoraj i dziś
16:45-17:00 – Dr n. med. Adrian Sieradzki – Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wyzwania perinatalnej opieki paliatywnej
17:00-17:15 – O. dr Filip Buczyński – Cierpienie a wiara
17:15-17:30 – Prof. dr hab. Andrzej Gładysz – Choroby zakaźne wczoraj i dziś
 
17:30–18:00 – Występ artystyczny

18:00-19:00 – Sesja plakatowa – hol Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego      

19:00 – Warsztaty                                              

Pobierz program w PDF: Program VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Opieka Paliatywna i hospicyjna wczoraj i dziś w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym, społecznym i dydaktycznym”

Organizatorzy konferencji “Opieka Paliatywna i hospicyjna wczoraj i dziś”

Organizatorami konferencji były:

• Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej
• Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu
• Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu
• Wyjazdowy Zespół Opieki Paliatywnej dla Dzieci we Wrocławiu