Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej

14 April 2011

Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej – placówka edukacyjna działająca 12 lat (1999 rok), zawdzięczająca swoje powstanie Stowarzyszeniu im. Sue Ryder (dawniej Bydgoskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej) oraz Domu Sue Ryder. Misją PSMP jest organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu medycyny paliatywnej, skierowanych w szczególności do pielęgniarek, lekarzy, wolontariuszy, specjalistów ds. rehabilitacji, czyli wszystkich osób związanych z opieką paliatywną.

Reklama
#REKLAMA#

Harmonogram szkoleń Polskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej

Poniżej prezentujemy harmonogram najbliższych szkoleń organizowanych przez Polską Szkołę Medycyny Paliatywnej (na które nabór wciąż trwa):

13.05.201112.05.2013 (nabór trwa do 25.04.2011) – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
13.05.201130.10.2011 (nabór trwa do 25.04.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
13.05.201130.10.2011 (nabór trwa do 25.04.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
13.05.201112.05.2013 (nabór trwa do 25.04.2011) – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
13.05.201112.05.2013 (nabór trwa do 20.04.2011) – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
13.05.201112.06.2011 (nabór trwa do 10.05.2011) – kurs specjalistyczny “Żywienie enteralne i parenteralne” dla pielęgniarek
16.05.201120.06.2011 (nabór trwa do 30.04.2011) – Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)
20.05.201130.06.2011 (nabór trwa do 10.05.2011) – Kurs specjalistyczny w dziedzinie Terapia bólu przewlekłego dla pielęgniarek i położnych
03.06.201130.06.2011 (nabór trwa do 25.05.2011) – Kurs specjalistyczny “Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” (Nr 02/07) dla pielęgniarek i położnych
03.06.201120.11.2011 (nabór trwa do 20.11.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych
03.06.201120.11.2011 (nabór trwa do 20.05.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
03.06.201120.11.2011 (nabór trwa do 25.05.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek
10.06.201120.11.2011 (nabór trwa do 30.05.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
16.09.201118.12.2011 (nabór trwa do 05.09.2011) – Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych
07.10.201125.11.2011 (nabór trwa do 01.10.2011) – Szkolenie podstawowe z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i całej oferty edukacyjnej znajdują się na stronie internetowej placówki edukacyjnej: www.psmp.pl

“Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” – studia podyplomowe organizowane przez PSMP

Poza specjalistycznymi szkoleniami Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej organizuje również studia podyplomowe z zakresie Zarządzania w Opiece Zdrowotnej. Celem studiów jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zakładami opieki medycznej (w tym oczywiście zakładami opieki paliatywnej)

Mocną stroną studiów podyplomowych organizowanych przez Polską Szkołę Medycyny Paliatywnej jest kadra wykładowcza, do której należą zarówno specjaliści ds. medycyny paliatywnej, jak i wybitni praktycy (menedżerowie domów opieki).

Podczas ponad 200 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych, rozłożonych na dwa semestry w trybie weekendowych zjazdów uczestnicy studiów poszerzą swoją wiedzę z aż 18 specjalistycznych przedmiotów.

Wymagane dokumenty:

• podanie
• życiorys
• kwestionariusz osobowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał)
• dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
• skierowaniu z zakładu pracy, wraz z oświadczeniem dotyczącym pokrycia kosztów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej w zakładce Studium.

Dane kontaktowe Polskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej

Stowarzyszenie im. Sue Ryder / Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej
86-050 Solec Kujawski,
ul. Powstańców 6
tel. +48 668 044 631
fax. +48 091 321 48 30

info@sueryder.org.pl
www.psmp.pl

Informacje pochodzą ze strony internetowej placówki edukacyjnej i zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych