Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Problemy w farmakoterapii

16 December 2011

Wśród pacjentów paliatywnych przeważają osoby starsze. Zwykle występuje u nich wiele schorzeń- obok jednego czy kilku głównych współistnieją inne. Większość z nich leczonych jest za pomocą farmakoterapii.

Reklama
#REKLAMA#

Trzeba mieć na uwadze, iż w wieku tym zaburzonych jest wiele mechanizmów.

I tak jednym z nich jest metabolizowanie leków. Efektem tego jest sytuacja, gdy lek zbyt długo utrzymuje się w organizmie. Ponadto zaburzona jest praca nerek, a dokładniej filtracja. Dochodzi do „magazynowania” leku w organizmie. Należy podkreślić, iż zbyt duża jego ilość może okazać się toksyczna.

Ponadto leczenie poszczególnych schorzeń może ujemnie wypływać na inne układy, bądź nasilać istniejące zaburzenia. Dlatego tak ważne jest całościowa ocena pacjenta przez danego specjalistę, z uwzględnieniem chorób współistniejących oraz zwrócenie uwagi na ogólny stan chorego.

Warto zachować szczególną ostrożność przy włączaniu leczenia farmakologicznego i by uniknąć „efektu pierwszej dawki”, zredukować jej wielkość.