Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Notes Tagged ‘adrenolityki’

Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym wśród osób starszych

Istnieje szereg leków stosowanych wśród pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze. W omawianej populacji pacjentów, wykorzystywane są leki z takich grup, jak: diuretyki, antagoniści wapnia, beta-blokery, alfa-1-blokery, inhibitory konwertazy, adrenolityki oraz antagoniści receptorów angiotensyny II.

30 November, 2011