Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Notes Tagged ‘martwica komórkowa’

Odleżyny

Wskutek długotrwałego unieruchomienia pacjenta dochodzi do powstania odleżyn. Są one miejscowymi obszarami martwicy komórkowej.

Do czynników ryzyka rozwoju odleżyn należy:
– nietrzymanie moczu oraz stolca,
– niedobór pokarmowy,
– pogorszenie aktywności,
– unieruchomienie,
– zaburzenie lub utrata czucia,
– zmiana stanu psychicznego oraz przytomności,
– depresja, stres psychiczny.

Odleżyny prowadzą do powstania otwartych ran w miejscu martwicy tkanek. Wpływają one niekorzystnie na stan ogólny chorego. Zalicza się je do szkód uciskowych. Przez odleżyny pacjenci tracą pełnowartościowe białko. Niekiedy odleżyny są przyczyna niedokrwistości. Ważna jest profilaktyka przeciwodleżynowa i właściwa pielęgnacja chorych długotrwale leżących.

Odleżyny umiejscowione są najczęściej nad wyniosłościami kostnymi, czyli nad takimi miejscami, gdzie kość bezpośrednio styka się ze skórą, gdzie brak tkanki mięśniowej. Do takich okolic zalicza się kość krzyżową i ogonową, pięty, kolce biodrowe, kostki, bark, krętarz, kolana, łokcie, ucho i potylicę.

21 February, 2012