Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Notes Tagged ‘osteoporoza u osób paliatywnych’

Osteoporoza u chorych terminalnie

Pacjentami paliatywnymi są osoby przewlekle chore, u których stan zaawansowania choroby jest zaostrzony. U osób tych istnieje duże ryzyko zgonu w najbliższym czasie. Zwykle są to osoby leżące. Nierzadko bywa tak, że w takim stanie znajdują się nie tylko w ostatnich miesiącach życia, ale znacznie dłużej.

7 December, 2011