Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Notes Tagged ‘zaburzenia tolerancji ortostatycznej’

Wpływ długotrwałej pozycji leżącej na układ krążenia

Wskutek przyjęcia pozycji leżącej, dochodzi do przemieszczania około 400 do 900 ml. krwi z dolnej części ciała do centralnej układu krążenia. Najwięcej dociera do płuc. Zwiększa się również dopływ krwi do serca, co powoduje wzrost objętości wyrzutowej. Ta objętość jednak stopniowo się zmniejsza po 1 – 2 dobach od momentu przyjęcia pozycji horyzontalnej. Jest to spowodowane redukcją objętości osocza oraz obniżeniem zapotrzebowania na tlen.

19 January, 2012