Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Tolerancja ortostatyczna

24 January 2012

Pacjenci paliatywni to osoby leżące. Jak tolerują one zmianę pozycji? Otóż u osób pozostających w długotrwałej pozycji leżącej obserwuje się skłonność do spadku ciśnienia krwi po zmianie ułożenia ciała na pozycję pionową. Na skutek nagłego przyjęcia pozycji stojącej dochodzi do przemieszczenia krwi w kierunku kończyn dolnych.

Reklama
#REKLAMA#

W warunkach prawidłowych dochodzi do wzrostu obwodowego oporu naczyniowego. Dochodzi do tego w wyniku skurczu tętniczek, głównie w mięśniach szkieletowych. Ponadto zwiększa się częstość skurczów mięśnia sercowego. Istotne znaczenie odgrywają baroreceptory.

Polecamy: Dom seniora Kraków

W przypadku pacjentów leżących przez długi czas, stwierdza się zmniejszenie pobudliwości odruchu z baroreceptorów tętniczych. Właśnie dzięki temu obserwuje się znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego po przyjęciu pozycji pionowej. Spadek ciśnienia skurczowego przekraczający 20mmHg, może doprowadzić do zapaści ortosatatycznej. Upośledzenie tolerancji ortostatycznej u pacjentów leżących wywołane jest również przez redukcję objętości krwi oraz zmniejszenie napięcia ścian naczyń żylnych kończyn dolnych.

Zaleca się więc takim pacjentom zwiększone przyjmowanie płynów oraz w miarę możliwości, wykonywanie ćwiczeń o małym natężeniu.