Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Wpływ długotrwałej pozycji leżącej na układ krążenia

19 January 2012

Wskutek przyjęcia pozycji leżącej, dochodzi do przemieszczania około 400 do 900 ml. krwi z dolnej części ciała do centralnej układu krążenia. Najwięcej dociera do płuc. Zwiększa się również dopływ krwi do serca, co powoduje wzrost objętości wyrzutowej. Ta objętość jednak stopniowo się zmniejsza po 1 – 2 dobach od momentu przyjęcia pozycji horyzontalnej. Jest to spowodowane redukcją objętości osocza oraz obniżeniem zapotrzebowania na tlen.

Reklama
#REKLAMA#

Gdy pozycja leżąca jest utrzymywana długotrwale, z czym mamy do czynienia w przypadku pacjentów terminalnych, objętość serca oraz jego masa zmniejsza się nawet o kilkanaście procent. Ponadto w elektrokardiogramie zauważa się zaburzenie przewodzenia impulsów w sercu oraz zakłócenie repolaryzacji. Przyczynić się mogą do tego zmiany metaboliczne. Długotrwała pozycja leżąca powoduje również osłabienie odruchu z baroreceptorów, co objawia się nagłym omdleniem po przyjęciu pozycji pionowej. Innymi słowy jest to zaburzenie tolerancji ortostatycznej.