Treści zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy i stanowią osobistą opinię autora.

Zespół do Spraw Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej

27 October 2011

29 Lipca 2011 Minister Zdrowia p. Ewa Kopacz wydała rozporządzenie w sprawie powołania specjalnego zespołu, które miałby się zająć przede wszystkim sprawami związanymi z szeroko rozumianą opieką paliatywną i hospicyjną. Nowo powstały zespół ma być jednostką pomocniczą dla całego Ministerstwa Zdrowia (oczywiście konkretnych jednostek).

Reklama
#REKLAMA#

Misja

Głównym celem nowo powstałego Zespołu ma być przygotowanie propozycji usprawnień i zmian w obszarze medycyny paliatywnej i hospicyjnej. Członkowie Zespołu mają przede wszystkim skoncentrować swoją uwagę na opracowaniu strategi usprawnień w strukturze i organizacji, a także na poprawie jakości wszystkich świadczeń z tematyki paliatywnej.

Skład Zespół do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej

Zespół do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej będą tworzyć:

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej (Przewodniczący Zespołu)
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek – Kierownik Katedry Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Zastępca Przewodniczącego Zespołu)
mgr Marzena Drewniacka – Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (Zastępca Przewodniczącego Zespołu)
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski – przedstawiciel Warszawskiego Hospicjum Onkologicznego (Sekretarz Zespołu)

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa śląskiego i opolskiego
dr n. med. Małgorzata Krajnik – Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy
lek. Artur Pakosz – Dyrektor Hospicjum w Gliwicach, Zakład Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. med. Jacek Łuczak – Ordynator Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Anna Orońska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa dolnośląskiego
lek. Wiesława Pokropska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa warmińsko-mazurskiego
lek. Agnieszka Chycak-Kryczka – Główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
lek. Krystyna Czaplicka – Trojanowska – Naczelnik w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

W skład zespołu wejdzie również przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia oraz co najmniej 1 przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

Żaden z wyżej wymienionych członków nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za pracę w Zespole do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej, aczkolwiek zwracane będą koszta dojazdu na posiedzenia, które w większości przypadków będą odbywać się w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Zdrowia do zespołu mogą dołączyć również inne osoby, jednakże muszą one uzyskać zaproszenie ze strony Przewodniczącego Zespołu.

Wydatki związane ze zmianami wynikłymi w wyniku pracy Zespołu będą pokrywane z budżetu państwa.

Szczegóły rozporządzenia znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia (link).

Słowa powiązane: